Giacomini R146C

Został opracowany przez wiodącą i wielokrotnie wyróżnianą firmę, będącą pionierem w dziedzinie filtracji magnetycznej.

 

Filtry magnetyczne MagnaClean zabezpieczają już niemal 1,5 miliona systemów grzewczych w domach wielkiej Brytanii, usuwając niemal 100% szkodliwego zawieszonego w wodzie osadu czarnego tlenku węgla, który gromadzi się we wszystkich systemach centralnego ogrzewania.

 

Szybkozłączny filtr typu „in-line” nie tylko wydłuża żywotność układu centralnego ogrzewania, ale również ogranicza czynności konserwacyjne i wydatki na energię grzewczą oraz zmniejsza emisję związków węgla.

separator-zanieczyszczen_ABCGiacominiVI1

Montaż filtra magnetycznego

Filtr magnetyczny

Separator zanieczyszczeń – zalety

Nowy, kompaktowy separator zanieczyszczeń R146C Giacomini przystosowany jest do montażu pod kotłami wiszącymi –-uniwersalne przestawne przyłącze umożliwia instalację kątową dla kotłów o typowych mocach, ale nie tylko. Ruchomy kor­pus umożliwia montaż także na odcinkach rurociągów poziomych i pionowych, co pozwala na zastosowanie do wszystkich instalacji systemów grzewczych.

Produkt wykonany jest z niklowanego mo­siądzu, który oprócz estetycznego wyglądu łączy zalety wytrzymałości i trwałości ma­teriału, zapewniając niezmienną odpor­ność nawet w ekstremalnych warunkach pracy (wysokie temperatury i ciśnienie).

Wyposażenie kompaktowego separatora zanieczyszczeń R146C w silny, od­porny na wysokie temperatury magnes i umiejscowienie w górnej części osadnika odpowiednio w strumieniu przepływu, gwarantuje przechwycenie cząstek żelaza rozproszonych w cieczy i zatrzymanie ich do czasu okresowego czyszczenia. Odpo­wiednia wewnętrzna geometria separato­ra wprowadza przepływającą ciecz w ruch wirowy, który na skutek siły odśrodko­wej, pozwala na oddzielenie pozostałych zanieczyszczeń i osadzenie ich na dnie urządzenia oraz filtrującej siatce ze stali nierdzewnej.

Jak to działa?

W dolnej części osadnika umiejscowiono zawór spustowy umożliwiający okreso­we czyszczenie. Dodatkowym atutem jest możliwość całkowitego demontażu poszczególnych elementów separatora. Posiadając powyższe zalety techniczne, separator R146C nie powoduje strat ci­śnienia ani zmniejszenia przepływu wody w instalacji i przy zachowaniu niewielkich rozmiarów jest jednym z najbardziej kom­paktowych na rynku. Proces czyszczenia jest bardzo prosty: wystarczy usunąć ma­gnes, odczekać chwilę, aby zanieczyszcze­nia opadły na dno, a następnie, otwierając zawór spustowy, usunąć wszystkie zanie­czyszczenia.

Zasadę działania separatora zanieczyszczeń R146C przedstawiono na schematach

IMG_0681.JPG